Gemeenten

CitySwitch stimuleert Zero Emission Stadslogistiek

0%

Een stad is een dynamische plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het aantal vervoersbewegingen neemt alleen maar toe en dat stelt nieuwe eisen aan stadslogistiek.
Stadsbeeld Groningen

Om een gezond en veilig leefklimaat te behouden, zetten veel steden in op het creëren van autoluwe en autovrije zones. Om goederen- en dienstenvervoer te verduurzamen  wordt Zero Emission Stadslogistiek de norm. In het Klimaatakkoord is bepaald dat minstens 30 Nederlandse steden vanaf 2025 een Zero Emission Zone hebben. CitySwitch helpt om dat te realiseren door emissieloze stadsdistributie te faciliteren.

Voordelen
CitySwitch

Het afsluiten van stadscentra voor vervuilende voertuigen, denk aan dieseltrucks, verandert niets aan de vraag naar binnenstedelijk transport. Last Mile Logistics moet dus verduurzamen en het CitySwitch-concept kan daarin een essentiële schakel zijn. Met een landelijk netwerk van kleine distributiecentra aan de rand van de stad definieert CitySwitch zichzelf als duurzaam én efficiënt overslagpunt. Dat brengt de volgende voordelen met zich mee:

1. Stimulans voor Zero Emission Stadslogistiek.

Voertuigen die niet emissievrij zijn, kunnen er terecht om goederen over te slaan naar schoner transport, denk aan elektrische bestelwagens of cargo bikes.

2. Grotere verkeersveiligheid.

Minder vrachtwagens in de stad, minder gevaar voor met name fietsers en voetgangers.

3. Groeiruimte voor ondernemers.

Bij CitySwitch komen meerdere partijen met een behoefte aan Last Mile Logistics samen in één complex, waarin 2, 4, 6 of 8 units zijn gevestigd. Het concept is schaalbaar en biedt ondernemers groeiruimte op lange termijn.

4. Minder bestelbussen in de stad.

In een vestiging van CitySwitch zitten meerdere bedrijven bij elkaar, die doorgaans hetzelfde verzorgingsgebied bedienen. Dat biedt in de toekomst zelfs de mogelijkheid om zendingen van meerdere partijen te bundelen in één bestelbus. Bedrijven kunnen zo hun transportkosten verlagen en tegelijkertijd dus ook hun CO₂ voetafdruk. Het is aan de huurders zelf om dit te organiseren, maar CitySwitch creëert hiervoor wel de benodigde voorzieningen.

5. Circulair ondernemen.

CitySwitch is circulair ontworpen en draait op duurzame energiebronnen. Goederendistributie naar de stad wordt emissievrij, maar het werkt ook andersom: CitySwitch heeft de potentie om een belangrijke verzamellocatie te worden voor retourstromen en afvalverwerking, denk aan verpakkingsmateriaal of het inleveren van e-waste bij de aanschaf van een nieuw apparaat.

Volledig elektrisch voor volle impact

CitySwitch is primair ontworpen voor emissieloze stadslogistiek. Om onze CO₂ voetafdruk zo klein mogelijk te maken zijn ook het gebouw en het gebruik onder de duurzame loep genomen. Dat heeft tot de volgende groene keuzes geleid:
Impressie CitySwitch Groningen

Ambitie

Met de start van de bouw van de CitySwitch vestigingen in Almere, Groningen en Heerlen wordt de eerste stap gezet naar de creatie van een landelijk dekkend netwerk van hubs. De focus ligt daarbij op 100.000+ gemeenten, of kleinere gemeenten met een groot verzorgingsgebied. Uitgangspunt voor iedere unit is dat deze volledig is ingericht op Last Mile Logistics.

Binnen 18 maanden operationeel

Het CitySwitch-concept is volledig uitgewerkt en afgestemd op Last Mile Logistics-gebruikers. We anticiperen op de vraag naar stadslogistiek door steeds nieuwe hubs te ontwikkelen. Dat verhoogt de handelingssnelheid aanzienlijk. Na aankoop van de grond is een nieuwe CitySwitch-locatie binnen 18 maanden operationeel, inclusief ontwerp, vergunningstraject en bouwperiode.
Locatie Groningen

Criteria CitySwitch-locatie

Om een vestiging succesvol te kunnen exploiteren moeten de randvoorwaarden geborgd zijn. Iedere vestiging voldoet aan de volgende criteria:

Samenwerking

Hoogwaardig, kleinschalig en duurzaam: de distributiecentra van CitySwitch geven Last Mile Logistics een nieuwe definitie. Om dat te realiseren werkt CitySwitch samen met gemeenten overal in het land. Met onze bouwkundige expertise, logistieke ervaring en financiële slagkracht kunnen we snel en doelgericht handelen.

‘CitySwitch maakt Last Mile Logistics duurzaam en efficiënt’

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een verkennend gesprek.