CitySwitch

Get closer
to your customers

Waarom CitySwitch?

Online business staat in het teken van groei. Meer klanten leidt onherroepelijk tot meer goederenstromen. Hoe houd je dat binnenstedelijk onder controle? Hoe kun je Last Mile Logistics optimaal organiseren, zonder concessies te doen aan functionaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid? CitySwitch creëert nieuwe routes in stadslogistiek: groen, veilig en efficiënt.

Ideale hub voor stadslogistiek

Hoe kun je goederenvervoer van en naar de stad zo efficiënt mogelijk organiseren? En hoe kun je tegelijkertijd verduurzaming
stimuleren? Op beide vragen biedt CitySwitch antwoord. CitySwitch realiseert strategisch gelegen logistieke hubs aan de rand van de stad. Iedere hub bestaat uit twee tot acht units die volledig zijn ingericht op de overslag van trucks naar elektrische
bestelbussen en cargo bikes. Zo zorgt CitySwitch voor een ideale uitvalsbasis om de stad te bedienen.

Wat is een CitySwitch-unit?

CitySwitch is een duurzaam distributiecentrum voor stadslogistiek. Iedere gebruiker heeft een eigen unit. Afhankelijk van de locatie worden twee of vier units geschakeld in een gebouw. CitySwitch is ontwikkeld voor het overslaan van goederen van vrachtauto naar elektrische (bestel)auto of fiets. Vervolgens worden de goederen naar de eindbestemming in de stad vervoerd. Zwaar vrachtverkeer wordt zo uit het stadscentrum geweerd. Dat is niet alleen goed voor het leefklimaat en de verkeersveiligheid, maar helpt ook om de logistieke stromen te optimaliseren. Kenmerkend is de ruime opzet van het terrein met oog voor veiligheid, waarbij verkeersstromen gescheiden zijn, ook voor medewerkers. Aan de korte zijde van een unit docken vrachtwagens, aan de lange zijde bestelbussen en cargo bikes.

Grijs
wordt
groen

CitySwitch wordt circulair gebouwd: de staalconstructie is demontabel en materialen kunnen aan het einde van de levenscyclus worden hergebruikt. Het gebouw, het terras en het terrein kleuren letterlijk groen met bomen en planten. Speciaal voor Last Mile Logistics is er een elektrische laadinfrastructuur, waarmee CitySwitch voorsorteert op Zero Emission Stadslogistiek. Een duurzaam overslagpunt van ‘groot & grijs’ naar ‘klein & groen’. CitySwitch is ontwikkeld met oog voor het milieu en met aandacht voor de mens. Zo bouwen we aan een groene toekomst. 

Wat maakt CitySwitch uniek?

CitySwitch is een fijnmazig netwerk van logistieke hubs bij de grootste steden van het land. Iedere unit van een hub omvat ca. 1500 m² BVO bedrijfsruimte. Daarnaast wordt bij iedere unit ca. 240 m² casco opgeleverd, geschikt voor bijvoorbeeld kantoor, kantine of kleedruimte. Die efficiënte schaalgrootte is bijzonder, want stedelijke distributiecentra zijn doorgaans veel groter. Kleine locaties met grote impact in Last Mile Logistics: dát maakt CitySwitch uniek!
Ook de uitstraling van CitySwitch is onderscheidend, want rondom iedere hub creëren we onze eigen, groene omgeving met een prettige buitenruimte inclusief terras. Zo ontstaat een stimulerende werkomgeving dicht bij de stad, die door het ontwerp bijdraagt aan het vinden en binden van gemotiveerd personeel.

1. Strategische locaties aan de rand van de stad

2. Professionele logistieke units van ca. 1500 m²

3. Loading docks voor zowel trucks als bestelbussen

4. Volop parkeervoorzieningen, ingericht met oog voor veiligheid op het terrein

5. Volledig elektrische energievoorziening met uitgebreide laadinfrastructuur

CitySwitch is een doordacht concept. Anticiperend op de grote behoefte aan duurzame stadslogistiek worden er doorlopend nieuwe hubs gebouwd bij de grootste steden van Nederland. Een unit is daardoor snel beschikbaar.

‘CitySwitch maakt Last Mile Logistics duurzaam en efficiënt’

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een verkennend gesprek.

Gebruikers

CitySwitch is ontwikkeld voor bedrijven die letterlijk dicht bij hun klanten willen zijn, maar niet zelfstandig een eigen logistiek centrum in willen richten. Kenmerkend voor iedere hub is de gunstige ligging op een goed bereikbare locatie aan de rand van de stad, of aan een invalsweg. Met de elektrische laadinfrastructuur maakt CitySwitch het mogelijk om binnenstedelijk transport te realiseren met emissieloze voertuigen of cargo bikes. CitySwitch zorgt niet alleen voor slagkracht in Last Mile Logistics, maar helpt bedrijven ook om hun CO₂ voetafdruk te verkleinen.

Grondeigenaren

Met duurzame distributiecentra draagt CitySwitch bij aan emissievrije stadslogistiek. CitySwitch bouwt aan een landelijk netwerk, voornamelijk gelegen bij 100.000+ gemeenten of kleinere steden met een groot verzorgingsgebied. Voor verdere groei is CitySwitch op zoek naar passende locaties. Iedere vestiging is een uitvalsbasis voor Last Mile Logistics, dus een gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum én de snelweg is een must. Een perceel is minimaal 12.500 m² groot. Grondeigenaren met passende percelen worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Gemeenten

Een stad is een dynamische plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het aantal vervoersbewegingen neemt alleen maar toe en dat stelt nieuwe eisen aan stadslogistiek. Om een gezond en veilig leefklimaat te behouden, zetten veel steden in op het creëren van autoluwe en autovrije zones. Om goederen- en dienstenvervoer te verduurzamen wordt Zero Emission Stadslogistiek de norm. In het Nederlandse Klimaatakkoord is bepaald dat minstens 30 Nederlandse steden vanaf 2025 een Zero Emission Zone hebben. CitySwitch helpt om dat te realiseren door emissieloze stadsdistributie te faciliteren.