Over ons

Hoofdkantoor L'Oreal Nederland

Bij Delta Development vinden we dat de mens en de planeet niet de hoge prijs moeten betalen voor de gangbare, traditionele commerciële manier van vastgoedontwikkeling. Meer dan 20 jaar geleden omarmden we circulaire principes en sindsdien maken we mooie, functionele, circulaire logistieke gebouwen.

Voor ons is een succesvol gebouw een gebouw dat uitzonderlijk goed functioneert, een zo klein mogelijke impact heeft op het milieu, een positieve erfenis nalaat en mensen tevreden stemt. Wij ontwerpen voor alle zintuigen, want mooie, goede gebouwen maken mensen blij, productief, geïnspireerd en verbonden met hun omgeving. Zo creëren we de toekomst waarin we allemaal willen leven, dus daar bouwen we aan.

 

Over CitySwitch

De markt biedt verschillende oplossingen voor Last Mile Logistics. Vrijwel allemaal belichten ze Last Mile Logistics vanuit het zo effectief mogelijk invullen van die laatste kilometers. Dat is ontegenzeggelijk belangrijk, maar is het ook toekomstbestendig? Hoe zorg je ervoor dat het overslagpunt een aangename werkplek is die het werkplezier vergroot? En hoe minimaliseer je de kosten van de operatie en de impact op het leefklimaat in de stad?

Zonder integrale oplossingen geen duurzame toekomst, dat is de rotsvaste overtuiging van Delta. Daarom geven we stadslogistiek een nieuwe, duurzame definitie. Dat doen we door onze jarenlange ervaring op het gebied van circulariteit en Cradle to Cradle te combineren met onze (eveneens jarenlange) ervaring met het ontwikkelen van logistiek vastgoed.

Voor CitySwitch hebben we goed geluisterd naar de behoeftes in de markt. Vanuit onze expertise hebben we vervolgens kleine distributiecentra ontwikkeld, specifiek gericht op Last Mile Logistics.

Bouwen aan de
toekomst waarin we
willen leven.

CitySwitch Groningen

Verleden, heden, Future Forever

Delta is in 1988 gestart als ontwikkelingsmaatschappij. In 2000 ontdekten we de Cradle to Cradle-filosofie: alles is een grondstof voor iets anders, alles kan zo worden ontworpen dat het gedemonteerd kan worden om veilig terug te kunnen geven aan de natuur of om nieuwe materialen van te maken.

Tegenwoordig werken we in Duitsland en Nederland aan modulaire, demontabele gebouwen en innovatieve leaseconstructies waardoor afval wordt verminderd. We werken creatief samen met klanten, architecten, investeerders, gemeenten en medewerkers om positieve principes te verankeren in de wereld die we allemaal samen bouwen.

een wereld die
we samen bouwen

Europese DC Sandvik
Future Forever – ons manifest voor de wereld die we willen creëren.

Onze wereld heeft gedurfde verandering nodig en mensen en industrieën die dat willen stimuleren.

20 jaar nadat we ons hebben verplicht om alleen circulaire ontwerpprincipes te gebruiken, doen we een ambitieuze belofte die onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties erkent en verankert in alles wat we doen.

Dit is onze belofte aan de wereld.

Cradle to Cradle® – onze basisfilosofie

Als een van de eerste bedrijven die C2C zijn gaan toepassen, blijven we werken aan de baanbrekende circulaire ontwerpprincipes van William McDonaugh. In 2000 was het idee dat ‘alles een hulpbron is voor iets anders’, opwindend en inspirerend. Op basis daarvan ontwikkelden we een manier van werken die nog steeds ons werk definieert – wat we vandaag bouwen zijn de ‘materialenbanken’ van de toekomst.

UN’s Sustainable Development Goals – ons kompas

In september 2015 keurden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties een plan goed om een betere toekomst voor iedereen te realiseren. In “Agenda 2030” wordt een weg uitgestippeld om in de komende 15 jaar onrecht te bestrijden en een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en om onze planeet te beschermen. De kern van dit plan zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die duidelijk de ideale wereld definiëren. Ze zijn van toepassing op alle landen en laten niemand achter. Wij gebruiken de SDG’s als ons kompas. Zo bouwen we mee aan de toekomst die we willen leven.

6.jpg
Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

We behandelen water als de kostbare hulpbron die het is, met behulp van Cradle to Cradle gecertificeerde producten en strategieën.

We integreren grijswaterbeheer en recycling in onze projecten, en zelfs afvalwaterverwerking door middel van natuurlijke helofytenfilters

7.png
Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Al onze projecten zijn energieneutraal. We stimuleren ontwikkelingen met hernieuwbare energie om het ecosysteemevenwicht positief te beïnvloeden en koolstof in bodem en vegetatie te behouden. We verleggen constant de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie en verbeteren de energie-efficiëntie van onze gebouwen. We investeren in en promoten schone energietechnologie.

8.png
Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Sociale rechtvaardigheid is een drijvende kracht voor Delta. Het wordt weerspiegeld in onze toewijding aan Cradle to Cradle en C2C-gecertificeerde producten, die ervoor zorgen dat de inkoop, productie en verwerking van materialen eerlijk en duurzaam is; maar het is ook ingebed in onze eigen praktijk. Delta staat voor eerlijke lonen en een transparante, eerlijke verdeling van de winst over onze hele toeleveringsketen, evenals gedeelde verantwoordelijkheid in elk project.

9.png
Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

We delen al onze kennis over duurzaamheid, circulariteit en C2C-praktijken.

Dit om anderen in staat te stellen ontwikkelingen duurzamer te maken en om geleidelijk samen te werken om manieren te vinden om de behoefte aan grondstoffen te verminderen en te elimineren.

11.png
Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Dit sluit zo nauw aan bij onze missie om alleen het goede in de wereld te brengen, niet alleen voor ontwikkelaars en investeerders, maar voor iedereen, en niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. We bouwen voor demontage, waardoor er in elk project een ‘materialenbank’ ontstaat. We werken samen met klanten met een gedeelde toewijding aan milieu en luchtkwaliteit, binnen en buiten – onze mensgerichte benadering stelt mensen, gezondheid, welzijn en hun productiviteit centraal in elk project.

12.png
Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

De C2C-filosofie waar we aan werken gaat ervan uit dat afval niet bestaat.

Het ziet natuurlijke materialen zo gebruikt worden dat ze uiteindelijk schoon terug kunnen keren in de natuur, en technologische materialen, zoals staal, gemaakt en hergebruikt in hun oorspronkelijke samenstelling.

In deze neutrale ecologische voetafdruk bestaat afval niet: daar zetten we ons voor in.

13.png
Klimaatactie

Neem dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

We reduceren fossiele brandstoffen optimaal als energievoorziening voor onze gebouwen en in het productieproces van materialen en constructie.

Onze oplossingen zijn gericht op het maximaal verminderen van de CO2-uitstoot en we genieten van de kans om samen te werken met anderen om manieren te onderzoeken om dit innovatief en progressief te doen.

14.png
Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

C2C vereist verantwoord gebruik van water en natuurlijke hulpbronnen, waaronder dat water dat wordt gebruikt tijdens de bouw en het gebruik van een gebouw, wordt gezuiverd voordat het terugkeert naar de natuur. Giftige materialen en kunststoffen worden vermeden – als ze onvermijdelijk zijn, worden ze op verantwoorde wijze verwijderd, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we niet bijdragen aan de vervuiling van rivieren en oceanen.

15.png
Leven op het land

Bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan, landdegradatie een halt toeroepen en omkeren, verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen

Bij onze projectontwikkeling houden we altijd rekening met de ecologische situatie ter plaatse, ter bescherming van flora en fauna. We zien een project nooit los van zijn omgeving en besteden veel zorg aan de omringende vegetatie en de ecosystemen die het ondersteunt. We ontwikkelen liever geen greenfield, maar hergebruiken bestaande gebouwen of locaties.

CitySwitch Groningen
Coert Zachariasse

CEO

Coert gelooft in de kracht van innovatie en weet als geen ander hoe je een visie omzet in solide plannen die resulteren in duurzaam rendement. Voor Coert is Cradle to Cradle® de leidraad om toekomstige generaties iets waardevols mee te geven. Zijn onstuitbare geloof in Human Centered Design resulteert in gebouwen waar de arbeidsproductiviteit aantoonbaar hoger ligt dan in vergelijkbare kantoorpanden. Omdat hij van huis uit registeraccountant is, rust Coert niet voordat hij de business case voor Cradle to Cradle® vastgoed volledig rond heeft. In zijn duurzame ambitie mag Coert graag ver voor de troepen uitlopen. Zowel binnen Delta maar ook als internationaal visionair. Maar dan is er gelukkig de accountant in hem die ervoor zorgt dat ‘gezonde business’ letterlijk is wat er staat: zowel gezond als business. En met onze kernwaarden altijd als uitgangspunt. In 2013 won hij de verkiezing Duurzame 50 Vastgoed NL en Fortune Magazine zette hem in de top 25 van ’s werelds meest duurzame innovators.
Edwin Meijerink

CEO Duitsland

Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en diverse internationale aanstellingen bij grote bedrijven besloot hij samen met Coert Zachariasse Delta Duitsland op te richten. Als ervaren leider weet Edwin als geen ander hoe je met een aanstekelijk enthousiasme en kennis van zaken mensen aan je bindt. Een gave die goed van pas komt in zijn functie als CEO van ‘Duitsland’. Ook in lastige tijden weet hij rust te bewaren en oplossingen te vinden.
Rob van den Broek

Directeur

Rob kwam oorspronkelijk bij Delta als commercieel directeur. Een vak dat hij graag wilde blijven uitoefenen, maar dan wel bij een kleinere organisatie. “Ik wilde weer meer klant en product en minder management”. Dat die wens nu, meer dan tien jaar later, volledig is uitgekomen hebben Rob en zijn collega’s volledig aan zichzelf te danken.

Dankzij Human Centered Design staat de klant centraal en over Cradle to Cradle raakt Rob niet uitgepraat. Maar hij blijft commercieel: hij is weliswaar idealistisch waar het het vak en de planeet betreft maar centraal staat toch wat een concept oplevert voor de klanten. Gelukkig sluit het een het ander niet meer uit tegenwoordig: “Cradle to Cradle nieuwbouw is niet langer duurder dan traditionele nieuwbouw.” aldus Rob. Zijn geloof in het positieve rendement van Circulair bouwen is in de afgelopen jaren dan ook gegroeid van overtuiging naar werkelijkheid.

Bram van der Welle

Financieel Directeur

Zijn financiële inzicht en nuchtere kijk op zaken zijn twee aspecten die goed van pas komen in zijn functie als financieel directeur bij Delta.

Bram weet als geen ander te werken in het spanningsveld tussen het leveren van huidig rendement op basis van investeren in de toekomst. Voor Bram zijn tevreden klanten minstens zo belangrijk als rendement.

Het zijn namelijk de klanten die het gedachtegoed van Delta op de kaart zetten. De mooie cijfers leveren het ondersteunende bewijs.

Sjanie Martis

Manager finance / juridische zaken

Sustainable development volgens Delta dat is iets waar Sjanie Martis zich als Finance manager en Manager Juridische Zaken goed in kan vinden. Sjanie gelooft in een duurzame toekomst waarbij het de verantwoordelijkheid van onze generatie is, om ervoor te zorgen dat volgende generaties ook een toekomst op deze wereld hebben. In haar functie als Manager Juridische Zaken vindt zij het van belang dat met de samenwerkende partijen, een dusdanige duurzame relatie wordt opgebouwd, dat er bij de contractvorming, van uit mag worden gegaan dat het belang van alle partijen wordt meegewogen, om zo tot een juiste verwoording van afspraken te kunnen komen.
Xander van Hoof

Ontwikkelingsmanager

Onze projecten leveren inspiratie en nieuwe gezichten. Zo was de duurzame herontwikkeling van het Fokker fabrieksterrein voor Xander reden om in 2005 voor Delta te kiezen. Een mooie uitdaging want innovatie in duurzaam vastgoed vraagt het uiterste van specialisten als Xander. Fokker Logistics Park werd een spektakelstuk waar continue nieuwe uitdaging gemanaged moesten worden. Het vroeg geduld, doorzettingsvermogen, overzicht en creativiteit om de logistieke gebouwen met toepassing van de Cradle to Cradle filosofie te optimaliseren. Die opgedane ervaring is nu uitermate goed toe te passen bij nieuwe ontwikkelingen.
Dave van der Werff

Projectontwikkelaar

In het najaar van 2018 is Dave als projectmanager begonnen bij Delta. Daarvoor heeft hij onder andere projecten gedaan voor overheden, banken, universiteiten en zorginstellingen. De afgelopen jaren is hij als ontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor de transformatie van het uit 1934 daterende Bungehuis in Amsterdam tot een vestiging van het exclusieve Soho House. Een hotel en club waarin onder andere een bioscoop en een buiten zwembad zijn ondergebracht. Zijn eerste project bij Delta was de ontwikkeling van Share op Park 20|20. Hij voelt zich inmiddels helemaal thuis bij het Circulaire gedachtengoed van Delta. Zijn grote uitdaging in de komende jaren is om het Cradle to Cradle concept nu toe te passen in de logistiek.
Julian von Hodenberg

Senior Projectmanager

Na zijn functie als projectmanager voor een grote projectontwikkelaar voor woningbouwprojecten in Noordrijn-Westfalen, heeft Julian een nieuwe uitdaging gevonden bij Delta in Düsseldorf.

Als architect is het voor hem belangrijk om toegevoegde waarde te creëren voor de stedelijke ruimte en de mensen terwijl de makelaar in hem het belangrijk vindt dat bouwprojecten ook economisch en duurzaam worden gerealiseerd.

Hij gelooft in de verantwoordelijkheid die eenieder heeft om bewust om te gaan met de middelen die ons ter beschikking staan. Daarom is hij erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van gebouwen die mensen positief beïnvloeden.

Philipp Sonneck

Projectmanager

Philipp is sinds begin februari 2019 bij Delta. Door zijn studie milieutechniek in Nederland en zijn master in Construction Project Management in Edinburgh raakte hij al snel betrokken bij de duurzame projecten van Delta.

Hij is ervan overtuigd dat we moeten stoppen om ‘minder slecht’ te zijn, wat vaak nog de hedendaagse praktijk is, maar ‘echt goed’ moeten doen. Het cradle-to-cradle-principe, evenals Delta, hebben van die aanpak een zaak van het hart gemaakt.

Matthias Hanloh

Projectmanager

Joost van Loon

Branding en communicatie adviseur

Patrick van der Wulp

Project controller

De touwtjes in handen houden en zorgen dat ieder project financieel binnen de gestelde richtlijnen blijft is belangrijk voor Patrick. Strikt, accuraat, gedegen maar met een innovatieve inslag waarbij duurzame oplossingen toegepast worden. Minder papier, digitalisering, energiezuinige apparaten, niet altijd in de file staan maar ook thuis werken. Doordat duurzaamheid bij Delta key is wordt het privé ook steeds meer common sense.
Sander Vermeulen

Project controller

Als Project controller bij Delta Development Group moet je niet alleen van cijfers, maar ook van mensen houden. Want daar draait het om bij Delta. Het betekent dat er continue moet worden geïnvesteerd in nieuwe technieken, nieuwe processen en andere manieren van denken. Als controller vervult Sander daar een (pro)actieve rol bij. Dat was dan ook voor hem de reden om bij Delta in te stappen om na te denken over de financiële uitdagingen die nieuwe plannen met zich meebrengen.
Claudia Korsten-Hübner

Assistent van de CEO

Claudia was vanaf het begin betrokken bij Delta Duitsland. Als steun en toeverlaat van Edwin Meijerink is zij nauw betrokken bij de verdere uitbouw van onze Duitse vestiging die de kennis opgedaan bij projecten in Nederland vertaalt naar de Duitse behoeften.
Kirsten Schanzenbach

Secretaresse

Kirsten startte in 2014 bij Delta Duitsland. Vanaf dat moment was zij de rots in de branding voor alles wat op kantoor geregeld moet worden. Haar brede interesse en enthousiasme voor innovaties maken dat zij trots is op de duurzame aanpak van Delta. Kirsten is ervan overtuigd dat een spraakmakend op Cradle to Cradle geïnspireerd vastgoedproject zoals Pulse Berlin de Duitse vastgoedmarkt een impuls geeft om duurzamer te gaan bouwen.